مرور برچسب

آفات

تدوین دست‌نامه‌ ترویجی مدیریت تولید محصولات استراتژیک در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی مصلی نژاد دبیر کارگروه ملی و ستادی تدوین دست‌نامه‌های ترویجی کلزا با بیان اینکه تهیه و تدوین دست‌نامه‌های ترویجی مدیریت تولید محصولات اساسی گندم آبی و دیم، جو، پنبه و چغندرقند متناسب با مخاطبان و شرایط اقلیمی کشور در دستور کار مؤسسه تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در دولت سیزدهم قرار گرفته است، گفت: در حال حاضر ۳۲ دست‌نامه…
ادامه مطلب ...