مرور برچسب

آلو

پنج نیروگاه برای تامین موتور پمپ‌های کشاورزی مرکزی ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمودی اظهار کرد: تأمین برق پمپ‌های کشاورزی در راستای اجرای طرح نهضت تولید محصول سبز با برق سبز محقق شد که از این تعداد چهار مزرعه در شهرستان ساوه و یک مزرعه در اراک است.
ادامه مطلب ...