مرور برچسب

دانه های روغنی

کاهش ضریب وابستگی دانه‌های روغنی در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، روغن خوراکی از جمله کالاهای اساسی است که ایران برای تولید این محصول ۹۵ درصد وابستگی دارد؛ بنابراین بخش اعظمی از دانه‌های روغنی مورد نیاز تولید وارد می‌شود.
ادامه مطلب ...