مرور برچسب

صیفی جات

صیفی جات

هیئت کشاورزان اندیشه ورز مشاور خوبی برای متولیان کشاورزی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر محمد حسین عطایی در اولین نشست هیئت اندیشه ورزان بخش کشاورزی استان قزوین که با رویکرد امنیت غذایی در مجموعه باغستان برگزار شد اظهار کرد: هیئت کشاورزان اندیشه ورز مشاور بسیار خوبی برای متولیان بخش کشاورزی محسوب می شوند که بایستی از این ظرفیت بهره برد.
ادامه مطلب ...