مرور برچسب

گل گاوزبان

جنت رودبار؛ مهد در مازندران/ تقویت صنایع تبدیلی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: برگزاری رویدادهای گردشگری می‌توانند این امکان را در اختیار گردشگران قرار دهند که در سفرهای خود ضمن آشنا شدن با زندگی مردمان روستا از هویت و اصالت و محصولات تولیدی و زندگی بومی و محلی آنان بهره ببرند.