رتبه دوم ایران دربین ۱۰کشور آسیای مرکزی و جنوبی در نوآوری کشاورزی

0

به گزارش نگار مهر، عبدالله موم وندی مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی در گفت‌وگو با رادیو اظهار داشت: در حوزه شاخص‌های نوآوری در میان ده کشور آسیای مرکزی و جنوبی ایران رتبه دوم را به دست آورده و در بین ۳۶ کشوری که درآمد سرانه متوسط پایینی دارند حائز رتبه سوم شده که بهترین جایگاهی است که ایران تا این تاریخ به دست آورده است.

موم وندی با تاکید بر اینکه اقتصاد دانش بنیان پایه رشد و توسعه دانش است بیان داشت: برخی کشورها بر نوآوری بنگاهی تکیه کرده اند و برخی بر نواوری افراد و گروه‌ها تکیه دارند و بعضی هم ترکیبی از این دو را برگزیدند.

وی با اشاره به اینکه در بخش نوآوری نظام کشاورزی باید تعداد نهادها، سازمانها، مؤلفه‌ها و عناصر در تولید مدنظر قرار گیرد تصریح کرد: به جای رهیافت مبتنی بر فناوری باید به سمت راهبردهای مبتنی بر سیستمی حرکت کنیم تا عناصر مؤلفه‌ها را شناسایی، با تنظیم روابط، ارتباط بین آنها را بررسی و تعارضات احتمالی مورد بررسی قرار گیرد تا به نتیجه مطلوب دست یابیم.

به این خبر امتیاز دهید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.