رشد منفی فعالیت‌های گروه کشاورزی در تابستان ۱۴۰۲

0

به گزارش گزاری مهر، بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به ثابت سال ١٣٩٠ در تابستان سال ١۴٠٢ به رقم ٢١٩٠ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٨۵٠ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که این عدد در مدت مشابه سال قبل با نفت ٢٠۴۶ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ١٧٧۵ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۷.
۱ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴.
٢ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در تابستان سال ١۴٠٢ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در تابستان سال ١۴٠٢، رشته فعالیت‌های گروه رشد ۲.
۳-، گروه صنایع و معادن ٨.
٧ درصد (شامل استخراج نفت خام و گاز طبیعی ٢۵.
۶، سایر معادن ١.
٧، صنعت ٢.
۶، انرژی ۶.
٣- و ٢.
٩ درصد) و گروه خدمات ٧.
۵ درصد نسبت به تابستان سال ١۴٠١، رشد داشته است.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ۴٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.
Rev۴ انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، ‌داری و ماهیگیری؛ گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده و خرده فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید.

به این خبر امتیاز دهید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.