مدیریت «سلامت خاک» چگونه انجام می‌شود؟

0

به گزارش نگار مهر، وزارت جهاد چگونه قرار است کشاورزان را با سیاست‌های جدید در راستای کاهش مصرف سموم و حفظ خاک همراه کند؟ صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک به مهر گفت: پروژه‌هایی تعریف شده و جلسات مکرر با تعاونی‌ها و نظام‌های بهره برداری برگزار شده است.

وی درباره تأثیر سموم و های ایی بر خاک عنوان کرد: متولی کنترل سلامت غذا وزارت بهداشت است.
بر اساس قانون مواد غذایی باید آنالیز و کنترل شود.
اگر دگی در حوزه فلزات سنگین و … وجود داشته باشد چنانچه در حد غیرمجاز باشد باید گزارش شود.
همچنین در حوزه سلامت خاک، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی حفاظت محیط زیست موظف به نگهداری و حفظ خاک هستند که البته سازمان حفاظت محیط زیست مسؤولیت بیشتری دارد.

وی تصریح کرد: سازمان ملی حفاظت محیط زیست متولی است که نسبت به تولید محصولات و نسبت به حفاظت از کل محیط، اقلیم، شرایط و خاک و.
.
.
.
اهتمام بورزد.
ما مطالعات خاک شناسی داریم و سازمان، سلامت خاک را رصد می‌کند.
شاید سازمان محیط زیست در این خصوص گزارش‌های دقیق‌تری داشته باشد برحسب وظیفه‌ای که دارند.

اما و اگرهای ترویج

عنوان می‌شود کشاورزان به دلیل عدم آگاهی و نبود ترویج از سموم و کودها به طور غیر استاندارد استفاده می‌کنند.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ضمن رد این مساله گفت: این گونه نیست.
امروز در هر خانه‌ای چند مدل گوشی هوشمند وجود دارد و کل داده‌ها در این حوزه قابل دسترسی برای همگان است.
هر اطلاعاتی نیاز باشد با یک جست‌وجو به دست می‌آید.
در هر خانه‌ای چند تحصیل کرده وجود دارد بنابراین این موضوع خیلی وارد نیست؛ اینکه سمومی با استاندارد است یا خیر، معاونت آب و خاک اطلاع ندارد و متولی آن سازمان حفظ نباتات یا سازمان محیط زیست است؛ اما اینکه آیا کودهای شیمیایی اعم از میکرو یا ماکرو به موقع، به جا و به میزان مورد نیاز درست استفاده می‌شود این موضوع یک پیش نیازی دارد که آن هم نیازمند آزمایش‌های لازم روی خاک است.

نیازی شهرکی تاکید کرد: کود شیمیایی به میزان نیاز مفید است و مازاد آن سم خواهد بود.
هر عنصری مصرف بی رویه آن مضر است.
حاصلخیزی خاک باید انجام شود که آزمایش ساده است و بر اساس آن نسخه نویسی انجام می‌شود (نسخه کودی).
در حال حاضر سازمان «فائو» به همه کشورها تکلیف کرده که در بخش کشاورزی به سمت توصیه نسخه کودی پیش بروند.
ما باید کم کم با همکاری سازمان نظام مهندسی، مجموعه خاک شناسی کشور، انجمن علوم خاک ایران، دانشگاه‌ها و… کاری مشارکتی داشته باشیم که جامعه کشاورزی، بهره بردار به این باور برسد آزمایش ساده برای حاصلخیزی خاک داشته باشد و بر اساس نظر خاک شناس یا کارشناس مربوطه از کودها استفاده کند تا آنها به موقع به جا و به میزان نیاز برای تغذیه گیاه انجام شود.

به این خبر امتیاز دهید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.