پیامدهای تغییرات اقلیمی در بخش کشاورزی

0

به گزارش گزاری مهر، صفدر نیازی شهرکی اظهار داشت: امروزه تغییرات اقلیمی تهدید بزرگ برای محیط زیست، امنیت غذایی، و تجارت جهانی محسوب می‌شود.

وی افزود: تغییرات اقلیم در سالیان متمادی به عنوان یکی از موضوعات محوری، همواره مورد توجه کشورها بوده است.
متأسفانه پیش بینی‌ها گویای این واقعیت هستند که آسیا بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی متأثر خواهد شد.

معاون آب و خاک وزیر جهاد ادامه داد: تغییر اقلیم اثرات زیادی بر کل مجموعه و عل محیطی کشور گذاشته است از جمله آن می‌توان به محیط زیست، تولید، زندگی آحاد تک تک جامعه اشاره کرد.

نیازی شهرکی تصریح کرد: در این میان بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌ها آسیب پذیر تر بوده است، اثرات تغییر اقلیم در چرخه هیدرولوژیکی و منابع آب قابل توجه بوده و افزایش پدیده‌های حدی باعث کاهش قابلیت دسترسی به آب، ایجاد و رقابت بین بخشی و کاهش عملکرد در واحد سطح در کشاورزی، تشدید فرسایش، تخریب منابع خاک و تغییر کاربری اراضی شده است.

وی گفت: گرم شدن زمین صرفاً عامل محدود کننده منابع آب نمی‌شود، بلکه افزایش دما باعث افزایش تبخیر و تعرق و افزایش نیاز آبی و افزایش شوری در خاک می‌شود.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی در حوزه آب با سه مشکل مواجه شده است که مشکل اول افزایش نیاز آبی گیاه به واسطه افزایش تبخیر و تعرق خود گیاه است و کمبود بارش و کاهش آب در اختیار بخش کشاورزی مشکلات دوم و سوم این بخش است.

نیازی شهرکی با بیان اینکه اختصاص آب بخش کشاورزی به شرب و صنعت یکی دیگر از موضوعات این بخش است، گفت: تغییر اقلیم سبب جابجایی مکانی الگوی کشت شده است از جمله کشت از کرمان به سمت آذربایجان شرقی و همینطور مناطق سردسیر یا کاشت در اغلب مناطق ایران صورت می‌پذیرد.

وی ادامه داد: تغییر اقلیم بر تمامی اجزای امنیت غذایی اعم از تولید، دسترسی و مصرف تأثیر منفی دارد از طرفی در حوزه برنامه‌ریزی برای آینده در سند امنیت غذایی کشور باید میزان تولید بخش کشاورزی تا سال ۱۴۱۱ از ۱۲۵ میلیون تن فعلی به ۱۶۰ میلیون تن برسد به نحوی که این با کاهش حدود سه میلیارد مترمکعب آب در اختیار انجام شود.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی افزود: از طرفی افزایش ریزگردها و تغییرات فنولوژیک گیاهان را می‌توان از تأثیرات منفی تغییر اقلیم بر تولیدات بخش کشاورزی بشمار آورد.

نیازی شهرکی تصریح کرد: علاوه بر تغییرات در فرایند فتوسنتز، برگ سوزی، افزایش و بیماری‌های گیاهی، افزایش هزینه‌های کاشت و داشت و برداشت را در پی دارد.

وی عنوان کرد: وقوع پدیده‌های حدی افزایش یافته است که موجب خسارت‌هایی نظیر سرمازدگی، سیلاب و فرسایش خاک، تخریب مزارع و.
.
است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری به تأثیر تغییر اقلیم در آب‌های مرزی اشاره کرد و گفت: سیاست‌های سازگاری با تغییر اقلیم در کشورهای بالادست نیز تأثیر منفی بر کشورهای پایین دست گذاشته است که از جمله آن جلوگیری از آب‌های مرزی است که در شرق کشور درگیر آن هستیم.

نیازی شهرکی با اشاره بر ضرورت بررسی علل و عوامل و اثرات تغییرات اقلیم در کشور، گفت: سازگاری با تغییر اقلیم در کشورهای با تاب‌آوری کمتر مانند ایران در برابر خشکسالی باید به جدیت پیگیری شود.

وی عنوان کرد: سیاست‌ها و برنامه‌های به سوی کشت‌های کنترل شده، گونه‌های مقاوم و افزایش بهره‌وری در شرایط موجود است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: جابجایی تاریخ کشت، تولید و استفاده از های مقاوم به کم آبی، شوری و سرما از دیگر سیاست‌های بخش کشاورزی است که در این راستا لازم است مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی بیش از پیش ما را یاری کنند.

نیازی شهرکی ادامه داد: اصلاح الگوی مصرف و سبد غذایی نیز یکی از مواردی است که باید با همکاری وزارتخانه بهداشت، صنایع و جهاد کشاورزی مورد تاکید و عمل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: دسترسی به آمار دقیق و به روز پارامترهای اقلیمی و منابع آب موجب تدقیق حکمرانی سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت در سطح بین‌المللی، ملی، محلی، منطقه‌ای و در مزرعه می‌شود.

به این خبر امتیاز دهید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.