۱۷ فقره تفکیک غیرمجاز اراضی کشاورزی در تنکابن تخریب شد

0

عبداله غلامپور در گفت وگو با نگار مهر اظهار داشت: برای حفظ کاربری اراضی و اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، احکام قلع و قمع تفکیک غیر مجاز، دیوار کشی و قطعه بندی غیر مجاز ۱۷ قطعه به مساحت ۷ هزار متر مربع و نیمه کاره با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی، نماینده دادستان و نیروی انتظامی شهرستان تنکابن به مرحله اجرا در آمد.

مدیر جهاد کشاورزی تنکابن تصریح کرد: اجرای دستور تبصره ۲ ماده ۱۰ به تعداد ۳ قطعه به مساحت ۳ هزار متر و ۱۴ قطعه به مساحت چهار هزار متر مربع تفکیکی غیر مجاز و دیوار کشی و همچنین ساختمان اسکلت بنا به مساحت ۵۰ متر مربع در خارج از طرح هادی ی امین بخش مرکزی شهرستان تنکابن قلع و قمع شد

وی در پایان با بیان اینکه هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی مغایر قانون است، خاطر نشان کرد: در سال گذشته ۱۵۸ مورد قلع و قمع به مساحت ۱۴۸ هزارو ۹۵۰ متر مربع در شهرستان تنکابن انجام شده است.

به این خبر امتیاز دهید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.