برای تولید محصولات کشاورزی به بهره وری فیزیکی و اقتصادی توجه شود

0

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز عباسی در نشست بهینه سازی مصرف آب در بخش که در مجموعه باغستان این سازمان برگزار شد اظهار کرد: تولید محصولات کشاورزی بهره وری فیزیکی و ی مد نظر قرار گیرد.

وی افزود: طرح کشاورزی و اجرای الگوی کشت مهمترین شاخص ارزیابی بهره وری فیزیکی و اقتصادی محصولات است.

این مسئول عنوان کرد: طرح اندازه میزان مصرف اب روی ۳۸ محصول زراعی و باغی که بیشترین نیاز آبی را داشته و محصولات که زیر الگوی کشت هستند انجام شده است.

عباسی خاطر نشان کرد: در بررسی بهره وری آب در محصولات کشاورزی، بهره فیزیکی و اقتصادی محصولات کشاورزی بایستی ارزیابی شود که با توجه به آب تخصیص داده شده به چه میزان محصول تولید شود.

مجری سامانه‌های نوین آبیاری درادامه گفت: عل مؤثر بر بهره وری محصولات کشاورزی تأثیرگذار است که مهمترین آن مدیریت آب ۳۵ درصد، گیاه و ارقام به زراعی ۳۰ درصد، و تغذیه ۲۵ درصد و سایر عوامل ۹ درصد است.

عباسی یادآور شد: بیلان آب یک روش استاندارد و بین المللی است که آب مصرفی را برآورد می‌کند.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه با توجه به مطالعات انجام شده امکان کاهش مصرف آب در محصولات کشاورزی وجود ندارد گفت: برای حفظ خاک و منابع موجود منابع آبی بایستی سطح زیر کشت در محیط باز را کاهش داد و بسمت کشت ‌ای، کاهش ضایعات و کاهش تبخیر رفت چرا که یکی از مهمترین روش‌های افزایش بهره وری سیاستگذاری این موارد است.

عباسی تاکیدکرد: با استفاده از فن آوری نوین، بهره وری آب و تولید محصول ارزیابی شود.

وی خاطر نشان کرد: یکی از اقدامات جدی این است که بایستی کاهش سطح زیر کشت داشته باشیم که این امور با حضور و دخالت بیشتر تشکل‌های مردم نهاد تأثیر گذار خواهد بود.

وی بر لزوم اهمیت استفاده از ظرفیت اجتماعی تشکل‌های مردم نهاد برای مصرف بهینه آب تاکید کرد.

مجری سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی در ادامه گفت: بهره وری در محیط گلخانه‌ها تا ۳۰ برابر قابل افزایش است.

عباسی افزود: از مجموع منابع آبی کشور که بیش از ۴۰۰ میلیارد مترمکعب است بیش از ۷۰ درصد (حدود ۲۵۹ میلیارد متر مکعب) تبخیر می‌شود که چهار برابرمصرف کشور که ۷۰ میلیارد مترمکعب است.

به گفته وی اگر ۱۰ درصد آب تبخیر را باروش های نوین آبیاری، آبخیزداری و … کاهش دهیم سهم بسیار خوبی در تولید محصول خواهیم داشت.

وی یادآور شد: باید با سازو کار جدید این میزان را کاهش دهیم تا منابع جدید آب وارد بخش کشاورزی شود.

به این خبر امتیاز دهید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.